O medycynie

Internetowa strona tematyczna!

Posted by admin | July - 7 - 2018 | Comments Off on Pielęgniarki
Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wsparcie dla doktorów – niezastąpione pielęgniarki
Jakakolwiek grupa profesjonalna, która egzekwuje zadania powiązane z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się regulaminem etycznym. Etyka ma przyświecać głównie takim przedsięwzięciom, które są połączone z ludzkim zdrowiem i życiem. Stoi także u podstaw medycyny. Wszyscy wiemy, czym jest przysięga Hipokratesa, konstruowana przez lekarzy, którzy wprowadzają pracę, równie rozpoznawalna jest norma głosząca, że przede wszystkim nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów antycznych. Zasady etyczne medycyny pozostają aktualne niezależnie od upływu wolnego czasu. Powinien kierować się nimi każdy lekarz. Niewątpliwie, wspomniane reguły są niezmiernie ogólne, jednak nakreślają najważniejsze powinności oraz bariery, jakim podlega pomagający chorym lekarz oraz jego pielęgniarki. Pośród innych, o wiele bardziej dogłębnych wypada zamienić obowiązek dochowania zagadki medycznej. Pacjent poddawany leczeniu ma obowiązek czuć się pewnie oraz wiedzieć, że żadna z kwestii traktujących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane ręce. Tylko wtenczas proces diagnozy i leczenia będzie przebiegał odpowiednio, bo we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań lekarskich. W końcu to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie wolno zapominać, jeśli medycyna ma w dalszym ciągu opierać się na etyce. W celu uporządkowania wciąż poszerzającej się teoretycznej i praktycznej wiedzy medycznej skonstruowano liczne klasyfikacje, jakie porządkują wiele zagadnień z obrębu leczenia oraz diagnostyki.

Comments are closed.